ขี่หลังเสือ

เมื่อชีวิต ต้องอยู่กับการขี่หลังเสือ สิ่งที่เราจะต้องทำให้ได้คือ ต้องจัดการกับเสือให้อยู่หมัด แม้ว่ามันจะดุร้ายสักเพียงใดก็ตาม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s